-Son els vesíns quin elixan el alcald, y en futarem la futarada, parque l’alcald elixireixu els futaróns un altra vegada en foron felisus e manlliarun perdisus, mireu vosté. Ara que parlem del Mireu Vosté: ¡Hay que veure quina cansións més hermoses que cantut, cullons! ¿Com diu aquella? ¡Ah, sí!:

Saré al tú amant banduuuleeeero ¡Bandulero!

Corasó, corasó malferit…

—-
Mariani Rajols